Sveiki!

 

Mes tikime Lietuvos pažanga.
Nebelaukiame.
Kuriame naują politinę jėgą.

 

Mūsų principai:

 

LYGYBĖ

Esame už lygybę įstatymui ir lygias galimybes visiems

INOVATYVUMAS

Drįskime būti pirmi, keisti atgyvenusius įpročius

EMPATIJA

Laisvės nėra ten, kur silpnesni stumiami į paribį

 

PASITIKĖJIMAS

Žmonių vienų kitais ir savo valstybės institucijomis

ATSAKINGUMAS

Laisvę turime ginti žodžiais, darbais ir, prireikus, ginklu


 

Sužinokite daugiau!

Be jūsų nebus pažangos!

Pažangai reikia protingų, sąžiningų, veiklių steigiamųjų narių. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip dalyvauti šios naujos politinės jėgos kūrime, įveskite savo el. pašto adresą ir informaciją gausite pirmi.

Kuo skirsimės nuo kitų?

Matome, kad daug Lietuvos žmonių palaiko pažangias idėjas, tačiau neranda politinės jėgos, kuri nuoširdžiai ir nuosekliai joms atstovautų. Būsime ta jėga.

Mes tikime, kad pažangu yra rūpintis visais, ne tik siauromis interesų grupėmis. Tikime, kad laisvė reiškia lygias galimybes atskleisti visą savo potencialą, kad skurdas ir diskriminacija kenkia visiems, ne tik jų aukoms, kad ekonomika ir technologijos turi tarnauti visiems.

Didžiuojamės, kad Lietuva vėl tapo laisvos Europos dalimi ir turi tvirtas saugumo garantijas. Bet to negana. Lietuva turi būti ne tik saugi, bet ir stipri. Ji turi būti ne tik laisva, bet ir pažangi.

 

Pažangūs pasiūlymai

 • Diegti valstybės įstaigose klientų aptarnavimo kultūrą

 • Įvesti visuotines bazines pajamas

 • Paversti pensijų sistemą kaupiama

 • Mokyti vaikus be barjerų tarp disciplinų

 • Kviesti darbingus imigrantus gyventi ir kurti Lietuvoje

 • Neapsiriboti minimaliais standartais žmonių su negalia reikmėms

 • Įteisinti civilinės santuokos lygybę

 • Už narkotikų vartojimą nebausti, priklausomybę gydyti

  (sąrašas nebaigtinis!)

 

Įsipareigokime

 • Dalyvauti politikoje tam, kad tarnautume, ne tam, kad pasipinigautume

 • Kalbėti argumentais, gerbti kitų nuomonę

 • Sakyti tiesą, kad ir nepatogią

 • Nebijoti pripažinti savo klaidų

 • Pripažinti kitų teigiamus darbus ir jais džiaugtis

 

Prioritetai

Demografija

Lietuva, kurioje žmonės nori būti, dirbti ir kurti šeimas

Pragyvenimas

Lietuva, kurioje kiekvienas gali dirbti ir užsidirbti

Kūryba

Lietuva, kur švietimas ir kultūra įgalina bei įkvepia drąsiai kurti ir mąstyti

Saugumas

Atspari ir stipri Lietuva, prie kurios gynimo prisideda kiekvienas

Technologijos

Lietuva, kuri drąsiai ir efektyviai investuoja į žmonių išradingumą


 

Geriau ir greičiau!

Kovodami už laisvą Lietuvą, kovojome už pažangią Lietuvą.
Tokią, kuri ne tik lygiuotųsi, bet pirmautų.
Praėjo beveik trys dešimtmečiai.
Nebenorime laukti.

 

Pažanga mums reiškia:

 

 • Tolygiai ir tvariai besivystančią Lietuvą

  Efektyvesnę visos šalies plėtrą ir tarptautinę reklamą

  Paversti sostinę ir kitus miestus realiais tiltais į regionus

  Sprendimams įgalintas ir labiau atsakingas savivaldybes

  Efektyvesnį ES paramos pritaikymą tvariai plėtrai

  Išskirtinį dėmesį, apsaugą ir palaikymą ekologiškai žemės ūkio gamybai

  Įtraukiu būdu sukurti ir vykdyti visos Lietuvos vystymo planą

 • Mažesnį ir paslaugesnį valstybės aparatą

  Draugišką, paslaugią biurokratiją

  Mažiau painių, perteklinių taisyklių

  Mažiau nekoordinuotai veikiančių tarnybų

  Mažiau valstybės tarnautojų

  Realiai kaštus mažinančią skaitmenizaciją

  Didinti viešojo sektoriaus darbuotojų algas ir kelti jų kompetenciją

  Įvesti kaštų ir naudos analizės standartus

  Konsoliduoti viešojo sektoriaus administravimą

  Skaidrinti viešuosius pirkimus

  Teisingus teismus – įstatymo viršenybę, operatyvesnius procesus

 • Individą gerbiančias sveikatos ir pensijų sistemas

  Skaidrią ir į žmogų orientuotą sveikatos sistemą

  Tvarią kaupiamąją pensijų sistemą

 • Buvimą geresniais europiečiais

  Aktyviau prisidėti prie ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų veiklos

  Ginti savo interesus, bet neieškoti vien sau naudos

  Gerbti ir vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus

  Naudoti europinę paramą efektyviai ir skaidriai

  Gerbti savo tautinių bendruomenių tapatybę ir jos raišką

 • Valstybę, kuri skatina darbą ir kūrybą

  Mažesnę mokestinę naštą, krentančią ant viduriniojo sluoksnio pečių

  Mažinti mokesčius mažiau uždirbantiems

  Mažiau apmokestinti darbo jėgą

  Mokesčių sistemą supaprastinti apskritai

  Maksimaliai palankias mokestines sąlygas inovacijoms ir investicijoms į aukštą pridėtinę vertę kuriantį darbą

  Konkurencingas smulkaus ir vidutinio dydžio verslo sąlygas

  Visuotines bazines pajamas

  Sulyginti NPD su MMA

  Paprastą mokestį už individualią veiklą

 • XXI a. švietimą ir mokslą

  Švietimą, kuris lavina ne tik žinias, bet ir įgūdžius bei kūrybiškumą

  Mokyti be barjerų tarp disciplinų

  Ugdyti bendruomeniškus, protingus ir išradingus žmones, gebančius sėkmingai verstis ir veikti žinių visuomenėje

  Mokymo programas pritaikytas tiem, kas atvyksta iš kitų šalių

  Geresnį mokytojų parengimą

  Į akademinius rezultatus orientuotą aukštojo mokslo finansavimą

  Palengvinti kitų šalių aukštųjų mokyklų įsikūrimą

  Viršyti EBPO narių investicijų į tyrimus vidurkį

 • Saugią valstybę be supriešinimo

  Stiprinti krašto apsaugą realiomis priemonėmis

  Veiksmingą pilietinės gynybos sistemą

  Burti, o ne skaldyti visuomenę, siekiant saugumo

 • Nuosekliai ir nuoširdžiai liberalią socialinę politiką

  Skatinti visuomenės solidarumą ir atjautą

  Vietoje šalpos – visuotines bazines pajamas

  Kovoti su diskriminacija ir neapykanta

  Ginti ir aktyviai puoselėti lygias vyrų ir moterų teises

  Labiau integruoti riboto įgalumo asmenis

  Civilinės santuokos lygybę

  Už narkotikų vartojimą nebausti, gydyti priklausomybę

  Depolitizuoti investicijas į kultūrą

  Kviesti darbingus imigrantus gyventi ir kurti Lietuvoje

  Aktyvinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp visų Lietuvos bendruomenių

  Lygias teises visoms pagal įstatymus veikiančioms religinėms bendrijoms

 

 

Pareiškimą UŽ PAŽANGĄ jau pasirašė:

Edita Aperavičienė
Dominyka Aperavičiūtė
Ignė Aperavičiūtė
Aušra Buckiūnaitė
Paulius Daugalis
Laura Garbenciutė
Leonas Kaplanas
Salvija Kavalnė
Vytautas Kvieska
Giedrė Kvieskienė
Raminta Lilaitė
Ieva Michejeva
Tomas Paliūnas
Markas Paura
Arūnas Plikšnys
Skirma Serbentienė
Eugenijus Stratilatovas
Vilma Strupienė
Vydutis Šereika
Daiva Šereikienė
Dovydas Vaitkus
Gytautas Zickis
Benas Žukauskas

 

 

PAŽANGA ruošia būsimos partijos programą ir buria organizatorius.

Esame įtrauki organizacija. Kviečiame visus, kas tiki PAŽANGOS principais, pasiūlymais ir kryptimi jungtis prie šių diskusijų ir veiklos grupių, siūlyti temas ir idėjas:

 

Ekonomika  koordinuoja Skirma Serbentė (dėkojame ankstesnei koordinatorei Vilmai Strupienei)

Socialiniai reikalai  koordinuoja Giedrė Kvieskienė

Tolygi ir tvari plėtra  koordinuoja Arūnas Plikšnys

Finansai  koordinuoja Laura Garbenciutė

Narystė  koordinuoja Markas Paura

Komunikacija  ieškome koordinatoriaus (dėkojame ankstesniam koordinatoriui Dariui Udriui)

 

Drąsiai siųskite savo pastabas ir pasiūlymus! Praneškite, jei norėtumėte prisidėti...ir kaip! 

 

 

Close