Pareiškimas UŽ PAŽANGĄMatome, kad daug Lietuvos žmonių palaiko pažangias idėjas, tačiau neranda politinės jėgos, kuri nuoširdžiai ir nuosekliai joms atstovautų.

Būsime ta jėga.

Tikime, kad:

• pažangu yra rūpintis visais, ne tik siauromis interesų grupėmis
• laisvė reiškia lygias galimybes atskleisti visą savo potencialą
• skurdas ir diskriminacija kenkia visiems, ne tik jų aukoms
• ekonomika ir technologijos turi tarnauti visiems

Didžiuojamės, kad Lietuva vėl tapo laisvos Europos dalimi ir turi tvirtas saugumo garantijas.

Bet to negana.

Lietuva turi būti ne tik saugi, bet ir stipri. Ji turi būti ne tik laisva, bet ir pažangi.

Esame pasiryžę kurti naują politinę jėgą, remdamiesi šiais principais:

Lygybė: Esame už lygybę įstatymui ir lygias galimybes visiems
Inovatyvumas: Drįskime būti pirmi, keisti atgyvenusius įpročius
Empatija: Laisvės nėra ten, kur silpnesni stumiami į paribį
Pasitikėjimas: Žmonių vienų kitais ir savo valstybės institucijomis
Atsakingumas: Laisvę turime ginti žodžiais, darbais ir, prireikus, ginklu

Mūsų prioritetai:

Demografija: Lietuva, kurioje žmonės nori būti, dirbti ir kurti šeimas
Pragyvenimas: Lietuva, kurioje kiekvienas gali dirbti ir užsidirbti
Kūryba: Lietuva, kur švietimas ir kultūra įgalina bei įkvepia drąsiai kurti ir mąstyti
Saugumas: Atspari ir stipri Lietuva, prie kurios gynimo prisideda kiekvienas
Technologijos: Lietuva, kuri drąsiai ir efektyviai investuoja į žmonių išradingumą

Įsipareigojame:

• Dalyvauti politikoje tam, kad tarnautume, ne tam, kad pasipinigautume
• Kalbėti argumentais, gerbti kitų nuomonę
• Sakyti tiesą, kad ir nepatogią
• Nebijoti pripažinti savo klaidų
• Pripažinti kitų teigiamus darbus ir jais džiaugtis

Kovodami už laisvą Lietuvą, kovojome už pažangią Lietuvą. Tokią, kuri ne vien lygiuojasi, o pirmauja.

 

 

 

Close